Byggnadssmide

Vi arbetar i samtliga metaller men framför allt stål, rostfritt och aluminium. Om du vill titta på några referensprojekt, besök vårt bildgalleri.  

Vi tillverkar:

  • Stålstommar
  • Avväxlingar
  • Inbrottsskydd
  • Branddörrar
  • Gallerdurkar
  • Upplagsbockar
  • Verktygsvagnar
Vill du veta mer om tillverkning av trappor, räcken och skärmtak?

För att säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster arbetar vi i enlighet med miljö- och kvalitetssystemet MVR-FR 2000. Det innebär i praktiken att vi alltid kan leverera till hög kvalitet samtidigt som vi tar ett aktivt ansvar för vår omvärld.

För pris och leveransfrågor, ring eller e-posta våra projektledare.Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB