Projekt:

SÖS Sterilcentral


Dimensionering, tillverkning, leverans och montering av stålstomme till ny sterilcentral på Södersjukhuset i Stockholm. Arbetet innefattar 4 st hisschakt, 1 st trapphus,3 st trappor inkl. räcken och stålstomme med bjälklag av HDF. * Stålvikt ca 100 ton. * Håldäck ca 2600 m2

Byggnadssmide Vi tillverkar och monterar stålstommar, avväxlingar
och övrigt byggnadssmide.
 
Trappor, räcken och skärmtak Vi tillverkar alla former av räcken, special- och utrymningstrappor samt skärm- och entrétak.
 
Industri- och fastighetsservice Vi tillverkar och
reparerar allt
fastighetssmide.
Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB