Om Smidesbyggarna


Vår huvudverksamhet är tillverkning och montering av byggnadssmide och stålkonstruktioner såsom stålstommar, avväxlingar, skärmtak, trappor och räcken. Vi utför även industri- och fastighetsservice.

Vår styrka är välutbildad personal med många års erfarenhet. Kunniga projektledare och lagbasar ser till att arbetet löper smidigt - oavsett om det är ett stort eller litet projekt.

Det är med stolthet vi kan säga att mer än 80 procent av våra kunder återkommer till oss. Ett bättre betyg än så kan vi inte få.

Smidesbyggarna är ett diplomerat trippel-A företag, vilket betyder att vi har högsta kreditvärdighet.

Företaget ligger i Länna industriområde söder om Stockholm. I dagsläget har vi 20 anställda – smeder, lagbasar och projektledare. Smidesbyggarna har tre systerbolag – ML Smide AB och Byggnadssmide AB samt Libro Stålteknik AB.

Företaget är anslutet till MVR (Mekaniska Verkstäders Riksförbund) och SVEMEK.

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB