Urban-Escape

- Pågående
Uppdragsgivare: Zengun AB
   
hidden_image
Renovering och tillbyggnadsarbeten såsom trappor, avväxlingar och stålstommar på gallerian i Stockholm. Projektet beräknas klart under 2018. urbanescape.se

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB