Industri- och fastighetsservice

Vi reparerar och underhåller fastigheter inom industrin. Det kan gälla påkörningsskydd, inbrottsgaller,branddörrar och övrigt inom fastigheter.

Vill du veta mer om tillverkning av påkörningsskydd, branddörrar eller inbrottsskydd?

För pris och mer information, ring eller e-posta våra projektledare.
Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB