Vad gör vi?

Vår huvudverksamhet är tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt industri- och fastighetsservice.

Vi är specialiserade på
  • Byggnadssmide - stålstommar, avväxlingar
  • Trappor, räcken och skärmtak
  • Reparationer och underhåll av fastigheter

Byggnadssmide

Vi tillverkar och monterar stålstommar, avväxlingar och övrigt byggnadssmide.
Läs mer

Trappor, räcken och skärmtak

Vi tillverkar alla former av räcken, special- och utrymningstrappor samt skärm- och entrétak.
Läs mer

Industri- och fastighetsservice

Vi tillverkar, reparerar och underhåller alla stålkonstruktioner i fastigheter. Det kan vara påkörningsskydd, inbrottsgaller,branddörrar och portar.
 Läs mer


Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB