Vi tillhör koncernen Blixtljuset AB tillsammans med fyra andra smidesverkstäder samt ett stålhallsbolag. Samtliga bolag tillverkar och monterar stålkonstruktioner av alla storlekar och former, men en viss specialisering skiljer företagen åt.

Vi systerbolag samarbetar ofta i olika projekt för att kunna leverera en slutprodukt av högsta kvalitet. Det ger oss flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Det finns många fördelar med att man som koncern har alla bolag under samma tak.  En av dem är att det administrativa arbetet styrs centralt vilket håller ned kostnaderna både för Blixtljuset men även för dig som kund. Det frigör även tid för projektledarna som kan vara mer tillgängliga och på plats i produktionen. 

Koncernen består av, förutom oss, dotterbolagen ML Smide, Byggnadssmide, Libro Stålteknik, Bengtssons Smide och stålhallsbolaget Blixthuset Stålhallar. Bolagen finns bland annat i Uppsala, Kungsängen, Upplands Väsby och Huddinge. Den geografiska spridningen gör att vi finns nära kunderna - både i norra och i södra Mälardalen. Tillsammans har vi bolag en bredd och en erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. 

Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment.