Koncernen

Smidesbyggarna AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Samtliga bolag tillverkar och monterar stålkonstruktioner av alla storlekar och varianter, men en viss specialisering skiljer företagen åt.

Detta gör att bolagen tillsammans har en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. Det ger oss även en viktig flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Den administrativa personalen delas mellan företagen i koncernen, vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga.
Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment. Läs mer om koncernen här

Smidesbyggarna finns i Länna industriområde och Blixtljusets bolag finns från Uppsala till Kungsängen, Upplands Väsby och Huddinge. Den geografiska spridningen gör att vi finns nära kunderna - både i södra och norra Mälardalen.

 

Smidesbyggarna - ett tryggt val

Det är med stolthet vi kan säga att mer än 80 procent av våra kunder återkommer till oss. Ett bättre betyg än så kan vi inte få.