Trappa mellan Södersjukhuset och Ringvägen

Trappa med stålstomme och corténplåt

Trappa mellan Södersjukhuset och Ringvägen

Södersjukhuset är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm och är ett av Sveriges största akutsjukhus. Under varje decennium har flera till- och ombyggnader gjorts på sjukhuset. De senaste åren har renoveringarna kring sjukhuset varit en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. För att lättare komma åt ingången var vi på Smidesbyggarna med och tillverkade samt monterade en ny trappa mellan Södersjukhuset och Ringvägen. Vi tillverkade en stålstomme med laserskuren cortenplåt till trappan, rostfria räcken samt handledare med infälld belysning.

Projekt:Plats:

Beställare:

Typ av projekt:

Trappa mellan Södersjukhuset och Ringvägen

Stockholm

Tumba Byggtjänst AB

- Tillverkning och montering av stålstomme
- Laserskuren cortenplåts-trappa
- Rostfria räcken
- Handledare med infälld belysning.